Om oss

Leaseright startade 1992, mitt i finanskrisen, då vi upptäckte en stor lucka kring hanteringen av leasing. Vår nisch är unik. Vi är väletablerade och är idag marknadsledande inom vårt område. Vårt arbete skapar stora besparingar, både administrativt och monetärt, genom effektiv hantering av leasing- och hyresavtal. Leaseright är en oberoende aktör, vilket har varit en förutsättning för att alltid kunna ta tillvara på kundens intressen fullt ut.

Leaseright består idag av två affärsområden:

  • Konsultation kring Leasing och sourcing
  • IT, affärssystem inom områdena Asset Management, E-handel och Finans.

Vi jobbar med automatiserade flöden och processer via våra egenutvecklade system.

Under åren har vi arbetat tillsammans med mer än 140 kommuner, majoriteten av landets landsting/regioner, flera statliga verk och bolag samt mer än 200 privata företag. Efterfrågan på våra tjänster är stor inom såväl IT-området som inom konsultationen kring Leasing. Vi är för närvarande inne i en expansiv fas med god tillväxt.