• Riksbanken förlänger sina låneåtaganden till IMF

  Riksdagen godkände den 21 oktober att Riksbanken förlänger och förnyar två av sina låneavtal med Internationella valutafonden (IMF). De nya avtalen innebär att Riksbanken fortsätter att bidra till att bibehålla IMF:s resurskapacitet i en tid när osäkerheten i världsekonomin är stor. Avtalen ger IMF rätt att låna upp till motsvarande cirka 153 miljarder kronor från Riksbanken.

 • Ingves och Ohlsson i finansutskottet: En kombination av åtgärder mest effektivt för att stötta ekonomin

  Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson deltog idag i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterade de bland annat de åtgärder Riksbanken satt in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

sveriges riksbank

Vi finns här för att ge dig full kontroll

Leasingsupporten

Vi erbjuder en full kartläggning av era leasingåtaganden. Vi skapar besparingar genom optimering och effektivisering av leasing- och hyresavtal via förbättrade processer och finansiella villkor. Tjänsten inkluderar även kompletta underlag till redovisning och årsnot.

Asset Management

Vårt koncept kring Asset Management bygger på processer och systemstöd som skapar en mycket effektiv administration och kontroll  inom valda objektområden.


Utbildning

Vi erbjuder utbildning inom området för att öka förståelsen och kännedomen gällande leasingavtalens innehåll och dess konsekvenser; juridiska villkor och finansiella uppbyggnad.


Leas Support 1

Leasingsupporten

Vi kartlägger, analyserar och drar upp riktlinjer för objektfinansierings- och inköpsbeteenden inom stora organisationer. Vi stöttar genom förändringsprojekten och ser till att våra kunder får en optimal hantering av leasing. I våra tjänster ingår även full kontroll på samtliga leasingavtal och dess betalningar, samt tillhandahållande av kompletta underlag för årsnoter och redovisning för området. Nyupphandlingar av leasing samt stöd vid upphandling av objektramar ingår också i våra tjänster.

Kunder i Leasingsupporten har tillgång till Leaserights administrativa webbverktyg, en avtalsdatabas med alla leasingavtal, både villkor, kontrollberäkningar och övrig dokumentation.

Leaseright arbetar med att öka effektivitet och sänka kostnader kring bland annat objektfinansiering, inköp, service och försäkring.

I tjänsten ingår:

 • Kartläggning
 • Ekonomisk analys
 • Löpande kontroll
 • Bokföringsunderlag
 • Underlag till årsnot
 • Hantering och avveckling av ofördelaktiga avtal under kontrollerade former
 • Åtgärdsplaner för objektsfinansiering, inköp, service och försäkring
 • Stöd vid nyteckning av leasing och vid kalkylering av olika finansieringsalternativ
 • Stöd vid upphandling av lös egendom
 • Upphandling av leasing och hyra
 • Ekonomiska utredningar, kalkyler och analyser
 • Utvärdering av finansieringsformer för nyinvesteringar
 • Utvärdering av anbud och avtal avseende finansiering

Asset Management

Vårt koncept kring Asset Management bygger på Leaserights mångåriga erfarenhet från några av Sveriges största offentliga och privata organisationer. Genom standardiserade och automatiserade processer uppnår vi låga administrationskostnader samt en effektiv och kvalitetssäkrad hantering genom objektens hela livscykel.
Processerna och systemstödet används idag med framgång för att skapa en mycket effektiv administration och total kontroll inom valda objektområden. Lösningen, rätt implementerad, ger stora möjligheter till exakt ekonomistyrning och besparingar inom flera områden.
– Vi erbjuder stöd hela vägen från analys till införande och förvaltning.

I tjänsten ingår:

 • Full E-handel (från beställning till fakturering)
 • Heltäckande asset-register
 • Automatiserad administration
 • Automatiserad interndebitering
 • Automatiserad kontroll av leverantörsfakturor
 • Standardiserade och kvalitetssäkrade processer
 • Web och klientlösning
Asset 1
Utb 1

Utbildning

Vi utbildar leasingkunders personal i hur leasingavtal är uppbyggda. Utbildningen sker via webben eller på plats hos Er.

Utbildningen ger:

 • Ökad förståelse för avtalens juridiska innehåll och innebörd
 • Genomgång av “vad är ränta”
 • Matematiska samband mellan avtalets finansiella variabler
 • Hur kontrollerar man ett leasingavtal
 • Redovisningsmässiga klassificeringar; operationell och finansiell leasing
Stäng meny