• Vilket inflationsmått som fungerar bäst beror på situationen

  Centralbanker över hela världen använder sig ofta av begreppet ”underliggande inflation” för att beskriva de mer långsiktiga trenderna i inflationsutvecklingen. Men hur bra är egentligen dessa mått för att göra prognoser om framtidens KPIF-inflation? Den frågan besvaras i en ny ekonomisk kommentar av Jesper Johansson och Oskar Tysklind vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

 • Avveckling av pengar och värdepapper bör ske i centralbankspengar

  I tider av förändring är det viktigt att aktörerna i det finansiella systemet arbetar med att erbjuda säkra system för avveckling av pengar och värdepapper. Ett sätt att minska risken i avvecklingen är att det sker i centralbankspengar, i och med att en centralbank inte kan gå i konkurs försvinner kreditrisken, det skriver Lena Wiberg i en ny ekonomisk kommentar.

sveriges riksbank

Vi finns här för att ge dig full kontroll

Leasingsupporten

Vi erbjuder en full kartläggning av era leasingåtaganden. Vi skapar besparingar genom optimering och effektivisering av leasing- och hyresavtal via förbättrade processer och finansiella villkor. Tjänsten inkluderar även kompletta underlag till redovisning och årsnot.

Asset Management

Vårt koncept kring Asset Management bygger på processer och systemstöd som skapar en mycket effektiv administration och kontroll  inom valda objektområden.


Utbildning

Vi erbjuder utbildning inom området för att öka förståelsen och kännedomen gällande leasingavtalens innehåll och dess konsekvenser; juridiska villkor och finansiella uppbyggnad.


Leas Support 1

Leasingsupporten

Vi kartlägger, analyserar och drar upp riktlinjer för objektfinansierings- och inköpsbeteenden inom stora organisationer. Vi stöttar genom förändringsprojekten och ser till att våra kunder får en optimal hantering av leasing. I våra tjänster ingår även full kontroll på samtliga leasingavtal och dess betalningar, samt tillhandahållande av kompletta underlag för årsnoter och redovisning för området. Nyupphandlingar av leasing samt stöd vid upphandling av objektramar ingår också i våra tjänster.

Kunder i Leasingsupporten har tillgång till Leaserights administrativa webbverktyg, en avtalsdatabas med alla leasingavtal, både villkor, kontrollberäkningar och övrig dokumentation.

Leaseright arbetar med att öka effektivitet och sänka kostnader kring bland annat objektfinansiering, inköp, service och försäkring.

I tjänsten ingår:

 • Kartläggning
 • Ekonomisk analys
 • Löpande kontroll
 • Bokföringsunderlag
 • Underlag till årsnot
 • Hantering och avveckling av ofördelaktiga avtal under kontrollerade former
 • Åtgärdsplaner för objektsfinansiering, inköp, service och försäkring
 • Stöd vid nyteckning av leasing och vid kalkylering av olika finansieringsalternativ
 • Stöd vid upphandling av lös egendom
 • Upphandling av leasing och hyra
 • Ekonomiska utredningar, kalkyler och analyser
 • Utvärdering av finansieringsformer för nyinvesteringar
 • Utvärdering av anbud och avtal avseende finansiering

Asset Management

Vårt koncept kring Asset Management bygger på Leaserights mångåriga erfarenhet från några av Sveriges största offentliga och privata organisationer. Genom standardiserade och automatiserade processer uppnår vi låga administrationskostnader samt en effektiv och kvalitetssäkrad hantering genom objektens hela livscykel.
Processerna och systemstödet används idag med framgång för att skapa en mycket effektiv administration och total kontroll inom valda objektområden. Lösningen, rätt implementerad, ger stora möjligheter till exakt ekonomistyrning och besparingar inom flera områden.
– Vi erbjuder stöd hela vägen från analys till införande och förvaltning.

I tjänsten ingår:

 • Full E-handel (från beställning till fakturering)
 • Heltäckande asset-register
 • Automatiserad administration
 • Automatiserad interndebitering
 • Automatiserad kontroll av leverantörsfakturor
 • Standardiserade och kvalitetssäkrade processer
 • Web och klientlösning
Asset 1
Utb 1

Utbildning

Vi utbildar leasingkunders personal i hur leasingavtal är uppbyggda. Utbildningen sker via webben eller på plats hos Er.

Utbildningen ger:

 • Ökad förståelse för avtalens juridiska innehåll och innebörd
 • Genomgång av ”vad är ränta”
 • Matematiska samband mellan avtalets finansiella variabler
 • Hur kontrollerar man ett leasingavtal
 • Redovisningsmässiga klassificeringar; operationell och finansiell leasing