• Riksbanken föreslår nya föreskrifter om rapportering av betalningsstatistik

  Riksbanken föreslår att betaltjänstleverantörer och operatörer av betalningssystem regelbundet ska rapportera uppgifter om deras betaltjänster och betalningssystem. Uppgifterna behövs för att Riksbanken ska kunna uppfylla sina mål kopplade till betalningar i riksbankslagen. Riksbanken vill nu inhämta synpunkter på förslaget.

 • Inflationsdynamiken under höginflationsperioden

  Det är framförallt frekvensen av prisförändringar som samvarierar med den aggregerade prisförändringstakten på produkter som ingår konsumentprisindex, skriver Mathias Klein, Klara Strömberg och Oskar Tysklind i en ny ekonomisk kommentar. Resultatet är särskilt tydligt för perioden med hög inflation då prishöjningsfrekvensen steg markant i förhållande till prissänkningsfrekvensen, samtidigt som den genomsnittliga storleken på prisförändringarna var relativt stabil. I början av 2024 när inflationen kommit ned på relativt normala nivåer igen har även prisförändringsfrekvensen gjort det.

sveriges riksbank

Vi finns här för att ge dig full kontroll

Leasingsupporten

Vi erbjuder en full kartläggning av era leasingåtaganden. Vi skapar besparingar genom optimering och effektivisering av leasing- och hyresavtal via förbättrade processer och finansiella villkor. Tjänsten inkluderar även kompletta underlag till redovisning och årsnot.

Affärssystem

Vårt koncept kring Affärssystem  bygger på processer och systemstöd som skapar en mycket effektiv administration och kontroll  inom valda objektområden.


Utbildning

Vi erbjuder utbildning inom området för att öka förståelsen och kännedomen gällande leasingavtalens innehåll och dess konsekvenser; juridiska villkor och finansiella uppbyggnad.

 

Leas Support 1

Leasingsupporten

Vi kartlägger, analyserar och drar upp riktlinjer för objektfinansierings- och inköpsbeteenden inom stora organisationer. Vi stöttar genom förändringsprojekten och ser till att våra kunder får en optimal hantering av leasing. I våra tjänster ingår även full kontroll på samtliga leasingavtal och dess betalningar, samt tillhandahållande av kompletta underlag för årsnoter och redovisning för området. Nyupphandlingar av leasing samt stöd vid upphandling av objektramar ingår också i våra tjänster.

Kunder i Leasingsupporten har tillgång till Leaserights administrativa webbverktyg, en avtalsdatabas med alla leasingavtal, både villkor, kontrollberäkningar och övrig dokumentation.

Leaseright arbetar med att öka effektivitet och sänka kostnader kring bland annat objektfinansiering, inköp, service och försäkring.

I tjänsten ingår:

 • Kartläggning
 • Ekonomisk analys
 • Löpande kontroll
 • Redovisningsunderlag enligt RKR:s rekommendationer R5
 • Redovisningsunderlag enligt K3 regelverk
 • Underlag till årsnot
 • Hantering och avveckling av ofördelaktiga avtal under kontrollerade former
 • Åtgärdsplaner för objektsfinansiering, inköp, service och försäkring
 • Stöd vid nyteckning av leasing och vid kalkylering av olika finansieringsalternativ
 • Stöd vid upphandling av lös egendom
 • Upphandling av leasing och hyra
 • Ekonomiska utredningar, kalkyler och analyser
 • Utvärdering av finansieringsformer för nyinvesteringar
 • Utvärdering av anbud och avtal avseende finansiering

Affärssystem

Vårt koncept kring Affärssystem bygger på Leaserights mångåriga erfarenhet från några av Sveriges största offentliga och privata organisationer. Genom standardiserade och automatiserade processer uppnår vi låga administrationskostnader samt en effektiv och kvalitetssäkrad hantering genom objektens hela livscykel.
Processerna och systemstödet används idag med framgång för att skapa en mycket effektiv administration och total kontroll inom valda objektområden. Lösningen, rätt implementerad, ger stora möjligheter till exakt ekonomistyrning och besparingar inom flera områden.
– Vi erbjuder stöd hela vägen från analys till införande och förvaltning.

I tjänsten ingår:

 • Full E-handel (från beställning till fakturering)
 • Heltäckande asset-register
 • Automatiserad administration
 • Automatiserad interndebitering
 • Automatiserad kontroll av leverantörsfakturor
 • Standardiserade och kvalitetssäkrade processer
 • Web och klientlösning
Asset 1
Utb 1

Utbildning

Vi utbildar leasingkunders personal i hur leasingavtal är uppbyggda. Utbildningen sker via webben eller på plats hos Er.

Utbildningen ger:

 • Ökad förståelse för avtalens juridiska innehåll och innebörd
 • Genomgång av ”vad är ränta”
 • Matematiska samband mellan avtalets finansiella variabler
 • Hur kontrollerar man ett leasingavtal
 • Redovisningsmässiga klassificeringar; operationell och finansiell leasing