Som arbetsgivare vill vi attrahera och utveckla engagerade och kunniga medarbetare. Vi är ett entrepenörsdrivet företag som ger medarbetarna frihet att, inom verksamhetens ramar, arbeta under eget ansvar. Initiativkraft och ansvarstagande blandat med ödmjukhet är de ideala förutsättningarna för att passa i vårt team.

Just nu söker vi: