ASSET MANAGEMENT

Vårt koncept kring Asset Management bygger på Leaserights mångåriga erfarenhet från några av Sveriges största offentliga och privata organisationer. Genom standardiserade och automatiserade processer uppnår vi låga administrationskostnader samt en effektiv och kvalitetssäkrad hantering genom objektens hela livscykel.
Processerna och systemstödet används idag med framgång för att skapa en mycket effektiv administration och total kontroll inom valda objektområden. Lösningen, rätt implementerad, ger stora möjligheter till exakt ekonomistyrning och besparingar inom flera områden.

– Vi erbjuder stöd hela vägen från analys till införande och förvaltning.

I tjänsten ingår:

  • Full E-handel (från beställning till fakturering)
  • Heltäckande asset-register
  • Automatiserad administration
  • Automatiserad interndebitering
  • Automatiserad kontroll av leverantörsfakturor
  • Standardiserade och kvalitetssäkrade processer
  • Web och klientlösning